thefamilia .info
©Robert William Baker

Send suggestions to Yzerfontein@gmail.com

 

SAT 2006-04-29 Cape Town to JohannesburgSUN 2006-04-30 Johannesburg to Dubai MON 2006-05-01 Dubai to New YorkTUE 2006-05-02 New York WED 2006-05-03 New York THU 2006-05-04 New York to Austin to San Antonio (Texas) FRI 2006-05-05 San Antonio (Texas) SAT 2006-05-06 San Antonio (Texas)SUN 2006-05-07 San Antonio (Texas) MON 2006-05-08 San Antonio (Texas) TUE 2006-05-09 San Antonio (Texas) WED 2006-05-10 San Antonio (Texas) to Los Angeles THU 2006-05-11 Los Angeles (California) FRI 2006-05-12 Los Angeles (California) SAT 2006-05-13 Tijuana (Mexico) & Los Angeles (California) SUN 2006-05-14 Los Angeles to Las Vegas (Nevada) MON 2006-05-15 Las Vegas & Grand Canyon (Arizona) TUE 2006-05-16 Las Vegas WED 2006-05-17 Las Vegas THU 2006-05-18 Las Vegas to Chicago to New York FRI 2006-05-19 to 20th New York to DubaiSUN 2006-05-21 Dubai to Johannesburg

AIRLINE TICKETSHOTEL BOOKINGS

Rob & Karen's trip to the USA: 2006-04-29 to 2006-05-21